آلبوم ايراني

آلبوم جدید و فوق العاده زیبای پيروز به نام هميشه ... با 3 كيفيت

EXrozblog.comEX

آلبوم ايراني

آلبوم جدید و فوق العاده زیبای پيروز به نام هميشه ... با 3 كيفيت

01 Dokhmalak.mp3 7.7MB Aug-03-12
02 Sad Del.mp3 9.3MB Aug-03-12
03 Del Nazokiam.mp3 8.2MB Aug-03-12
04 Joone Baby.mp3 7MB Aug-03-12
05 Yeki Ye Duneh.mp3 7.5MB Aug-03-12
06 Dance With Me.mp3 9.6MB Aug-03-12
07 Na G.mp3 8.9MB Aug-03-12
08 Always.mp3 10.7MB Aug-03-12

01 Dokhmalak.mp3 3.1MB Aug-03-12
02 Sad Del.mp3 3.8MB Aug-03-12
03 Del Nazokiam.mp3 3.3MB Aug-03-12
04 Joone Baby.mp3 2.8MB Aug-03-12
05 Yeki Ye Duneh.mp3 3MB Aug-03-12
06 Dance With Me.mp3 3.8MB Aug-03-12
07 Na G.mp3 3.6MB Aug-03-12
08 Always.mp3 4.3MB Aug-03-12

01 Dokhmalak.ogg 1.6MB Aug-03-12
02 Sad Del.ogg 1.9MB Aug-03-12
03 Del Nazokiam.ogg 1.7MB Aug-03-12
04 Joone Baby.ogg 1.5MB Aug-03-12
05 Yeki Ye Duneh.ogg 1.6MB Aug-03-12
06 Dance With Me.ogg 2MB Aug-03-12
07 Na G.ogg 1.9MB Aug-03-12
08 Always.ogg 2.2MB Aug-03-12